Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Faktúry - škola

Faktúry školy 2012 / 2020

Faktúry na zverejnenie - rok 2022 (škola)
01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022
07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022

Faktúry na zverejnenie - rok 2021 (škola)
01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021
07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

Faktúry na zverejnenie - rok 2020 (škola)
01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 06/2020
07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

Faktúry na zverejnenie - rok 2019 (škola)
01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019
07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019

Faktúry na zverejnenie - rok 2018 (škola)
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Faktúry školy za roky 2012 / 2017

Faktúry sú spracované podľa rokov

Faktúry na zverejnenie - roky 2012 - 2017 (škola)
Rok 2017 (4,49MB) Rok 2016 (476kB) Rok 2015 (672kB)
Rok 2014 (672kB) Rok 2013 (672kB) Rok 2012 (672kB)

Internetová žiacka knižka TOPlist