Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Zberové aktivity

Vyhodnotenie zberu papiera 2017 / 2018


Zber papiera na našej má už dlhú tradíciu. Aj v druhom polroku sa naši žiaci aktívne zapájali do tejo mimoškolskej aktivity.

Prvé miesto v súťaži tried získala I. C s 3028 kg papiera. Druhé miesto obsadila II. B s 2288 kg papiera. Tretie miesto získala III.A s 2264 kg papiera.

Najúspesnejším jednotlivcom sa stal Dominik Kuruc z VIII. C s 2109 kg paiera. Druhé miesto patrilo Adriane Rusnákovej zo IV. A s 1886 kg papiera. Na treťom mieste skončila Emma Hrušková z I. C s 1419 kg papiera .

Zber papiera pokračuje aj v tomto školskom roku 2018 / 2019. Papier môžete nosiť každý pracovný deň od 7.00 do 8.00 hod.


Vyhodnotenie zberu papiera - 2.polrok

Internetová žiacka knižka TOPlist