Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Nepedagogickí zamestnanci

Ďalší zamestnanci školy

 • Pani Júlia Rozmanová - sekretariát školy
 • Pani Sylvia Domaničová - sekretariát školy
 • Pani Irena Hankoščáková - vedúca školskej jedálne
 • Pani Viera Hankoščáková - kuchárka
 • Pani Milota Bajusová - kuchárka
 • Pani Viera Šandorová - kuchárka
 • Pani Eva Zemlinská - kuchárka
 • Pani Janetta Lukáčová - kuchárka
 • Pán Matej Čelovský - kuchár
 • Pani Marta Krolová - upratovačka
 • Pani Jana Hruškociová - upratovačka
 • Pani Anna Michališinová - upratovačka
 • Pani Adela Harbulová - upratovačka
 • Pani Michaela Vargová - upratovačka
 • Pani Miluše Zamyslickáá - upratovačka
 • Pán Jozef Kuca - údržbár/kurič
 • Pán Ján Gaďo - pomocný údržbár

Internetová žiacka knižka TOPlist