Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Metodické združenia

Metodické združenia (MZ) na škole

 • MZ 1. a 2. ročník
 • MZ 3. a 4. ročník
 • MZ Školský klub detí - ŠKD

Metodické združenie 1. a 2. ročník

 • Mgr. Dana Mrázová - vedúca MZ
 • Mgr. Mgr. Iveta Bačová
 • Mgr. Mgr. Dana Hruškociová
 • Mgr. Daniela Jenčová
 • Mgr. Anna Konečná
 • Mgr. Katarína Kutná
 • Mgr. Dagmar Puškášová
 • Mgr. Eva Ruskovská
 • Mgr. Iveta Šimková

Metodické združenie 3. a 4. ročník

 • Mgr. Anna Konečná - vedúca MZ
 • PaedDr. Monika Červeňáková
 • Mgr. Adela Ďurková
 • Mgr. Katarína Ferenčiková
 • Mgr. Dana Mrázová
 • Mgr. Lenka Lecáková
 • Mgr. Eva Titková

Metodické združenie ŠKD

 • Mária Winklerová - vedúca MZ
 • Bibiana Baňacká
 • Viktória Hohošová
 • Bc. Ľubica Kelbelová
 • Bc. Miroslav Onderko
 • Bc. Viola Popaďáková
 • Bc. Eva Rozmanová
Internetová žiacka knižka TOPlist