Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Faktúry - Materská škola

Faktúry 2012 / 2015

Faktúry budú zverejnené neskôr, po spracovaní.

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie Materskej školy.

Internetová žiacka knižka TOPlist