Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Zápis do 1. ročníka

Školský rok 2021 / 2022

Informácie k zápisu do 1. ročníka budú zverejené neskôr s blížiacim sa termínom zápisu detí. Ďakujeme za pochopenie.

Internetová žiacka knižka TOPlist