Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Informácie pre rodičov - Materská škola

Učiteľky a ostatní zamestnanci

 • Eva Ferenčíková - riaditeľka školy
 • Mgr. Eva Dulovičová - zástupkyňa riaditeľky školy
 • Monika Mosejová - učiteľka
 • Edita Prítoková - učiteľka
 • Mgr. Monika Holomanová - učiteľka
 • Jarmila Kušnírová - učiteľka
 • Mgr. Ľubomíra Doložická - učiteľka
 • Viera Paulovčáková - učiteľka
 • Darina Dobránska - učiteľka
 • Eva Antoliková - učiteľka

 • Mária Kiš-Petyová - vedúca školskej jedálne
 • Janka Lukáčová - hlavná kuchárka
 • Zuzana Havrišová - pomocná kuchárka
 • Martina Kondášová - školníčka
 • Katarína Mokrišová - upratovačka
 • Katarína Josipčuková - upratovačka
 • Ing. Mária Sikorová - ekonomický zástupca
Internetová žiacka knižka TOPlist