Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Voľné pracovné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11 ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Naša škola momentálne neponúka voľné pracovné miesta.

Internetová žiacka knižka TOPlist