Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Združenie rodičov ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

Združenie rodičov školy

  • Jozef Varga - predseda ZRŠ
  • Roland Ďurko - podpredseda
  • Mária Hredzáková - tajomník
  • Zuzana Némethová -pokladník
  • Ivana Furmanová - predseda revíznej komisie

Občianske združenie (OZ) pri ZRŠ

Štatutárnym orgánom OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Obchodnej ulici v Sečovciach, ďalej „ZR“ je oprávnený konať Varga Jozef.

Za OZ Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Obchodnej ulici v Sečovciach, ďalej „ZR“ je oprávnený konať Varga Jozef a Zuzana Némethová pre potreby bankových operácií v kombinácií.

Úspešne prebehla registrácia 2% z dane na rok 2021 do 15. decembra 2020. Po 15. decembri 2020 sa v Zozname prijímateľov nedajú vykonávať žiadne zmeny, opravy ani doplnenia.

Internetová žiacka knižka TOPlist