Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty a tlačivá

Hodnotiace správy


Organizačný a vnútorný poriadok školy


Dokumenty na stiahnutie


Internetová žiacka knižka TOPlist