Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školský klub detí - ŠKD

Motto Školského klubu detí

Výchova je to, čo nám zostáva, keď zabudneme to, čo sme sa naučili. B.F. SKINNER


Fotogaléria Školského klubu detí

Internetová žiacka knižka TOPlist