Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Predmetové komisie

Predmetové komisie (PK) na škole

 • PK cudzích jazykov
 • PK prírodovedných predmetov
 • PK výchovných predmetov
 • PK slovenský jazyk, dejepis, geografia a spoločenskovedné predmety

Predmetová komisia cudzích jazykov (anglický, nemecký a ruský jazyk)

 • Mgr. Marta Kačuňová - vedúca PK
 • Mgr. Katarína Dziváková
 • Mgr. Marianna Novýkmecová
 • Mgr. Stanislav Svepeš
 • Mgr. Ján Vaľovský
 • Mgr. Andrea Záhradníková

Predmetová komisia prírodovedných predmetov

 • Mgr. Daniela Sotáková - vedúca PK
 • Mgr. Magdaléna Petrovská
 • Mgr. Jana Slotová
 • PaedDr. Lenka Hoľanová
 • Ing. Renáta Strapoňová
 • RNDr. Anna Stremeňová

Predmetová komisia výchovných predmetov

 • Mgr. Martin Magyar - vedúci PK
 • PaedDr. Mária Brecková
 • Mgr. Katarína Dziváková
 • Mgr. Valentín Kožuch
 • Mgr. Dagmar Puškášová
 • Mgr. Milan Siksa
 • Mgr. Branislav Soták
 • Mgr. Jana Slotová
 • Mgr. Iveta Šimková
 • Mgr. Ľubomíra Vargová

Predmetová komisia slovenský jazyk a spoločenskovedné predmety

 • Mgr. Ivana Ujhelyiová - vedúca PK
 • Mgr. Iveta Bačová
 • Mgr. Dana Hruškociová
 • Mgr. Jana Obrinová
 • Mgr. Dagmar Puškášová
 • Mgr. Branislav Soták
 • Mgr. Stanislav Svepeš
 • Mgr. Daniel Szilágyi
 • Mgr. Ján Vaľovský
Internetová žiacka knižka TOPlist