Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Vedenie školy

Riaditeľ školy

Mgr. Daniel Szilágyi

Telefón: 0948 726 692

Mail: riaditel@zsobchodna.eu


Zástupkyňa riaditeľa školy - 1. stupeň

Mgr. Ľubomíra Vargová

Telefón: 0948 997 264

Mail: zastupkyna1-4@zsobchodna.eu


Zástupkyňa riaditeľa školy - 2. stupeň

Ing. Renáta Strapoňová

Telefón: 0902 616 278

Mail: zastupkyna5-9@zsobchodna.eu

Internetová žiacka knižka TOPlist