Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školský klub detí - ŠKD

Pedagogickí zamestnanci - školský klub detí - 2022 / 2023
Oddelenie Meno a priezvisko Emailová adresa Triedy
1. oddelenie Bc. Andrea Mudrá andrea.mudra@zsobchodna.eu I. A, časť IV. B
2. oddelenie Bc. Viola Popaďáková viola.popadakova@zsobchodna.eu I. B, časť II.A
3. oddelenie Bc. Eva Rozmanová eva.rozmanova@zsobchodna.eu I. C časť II. A
4. oddelenie Mgr. Katarína Franková katarina.frankova@zsobchodna.eu II. D, III. B
5. oddelenie Bc. Miroslav Onderko miroslav.onderko@zsobchodna.eu II. C , III. C
6. oddelenie Bibiana Baňacká bibiana.banacka@zsobchodna.eu II. B, časť IV. A, časť IV. B
7. oddelenie Bc. Ľubica Kelbelová lubica.kelbelova@zsobchodna.eu IV. C, časť IV. A
8. oddelenie Mária Winklerová maria.winklerova@zsobchodna.eu IIII. A, IV. D
Internetová žiacka knižka TOPlist