Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Rada školy pri ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

Zloženie rady školy

 • Mgr. Martin Magyar, MBA. - predseda Rady školy
 • Ing. František Korytko - podpredseda Rady školy
 • RNDr. Monika Bérešová
 • Ing. Ján Dobranský
 • Mgr. Michal Hohoš
 • Mgr. Jozef Varga
 • Ing. Peter Domanič
 • Sidónia Pavúrová
 • Slavomír Seman
 • Mgr. Dana Mrázová
 • Irena Hankoščáková
Internetová žiacka knižka TOPlist