Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Školská jedáleň

Pokyny pre stravníkov

Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce v súlade s Všeobecným závänym nariadením mesta Sečovce číslo 2/2019, šiesty diel § 12 odstavec 2, s účinnosťou od 5. októbra 2019 oznamuje rodičom žiakov, že finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom základnej školy sú: 1. stupeň: 1,15 € a 2. stupeň 1,23 €. Výška dotácie pre žiakov (1,20 €) nie je postačujúca, a preto zákonný zástupca žiaka 2. stupňa je povinný okrem režijných nákladov vo výške 0,15 € za obed uhradiť doplatok za poskytnutý obed vo výške 0,03 € za odobratý obed.

Vyplácanie obedov

Platba internetbankingom:

  • číslo účtu: SK12 0200 0000 0016 3595 8954 (v tvare IBAN)
  • variabilný symbol – mesiac, za ktorý platíte poplatok za stravu
  • poznámka – meno dieťaťa a trieda, ktorú navštevuje

Zverejnenie faktúr - školská jedáleň

Faktúry na zverejnenie - rok 2022 (školská jedáleň)
01/2022 02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022
07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022

Faktúry na zverejnenie - rok 2021 (školská jedáleň)
01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021
07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

Faktúry na zverejnenie - rok 2020 (školská jedáleň)
01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 - faktúry nie sú. 06/2020 - faktúry nie sú.
07/2020 08/2020 - faktúry nie sú. 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

Faktúry na zverejnenie - rok 2019 (školská jedáleň)
01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019
07/2019 08/2019 09/2019 10/2019 11/2019 12/2019

Faktúry na zverejnenie - rok 2018 (školská jedáleň)
01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018
07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Zverejnenie faktúr - školská jedáleň podľa rokov

Faktúry na zverejnenie - roky 2012 - 2017 (školská jedáleň)
Rok 2017 (388kB) Rok 2016 (380kB) Rok 2015 (656kB)
Rok 2014 (416kB) Rok 2013 (360kB) Rok 2012 (368kB)

Internetová žiacka knižka TOPlist