Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života MŠ

Aktuálne novinky

Príhovor pani riaditeľky

Milí rodičia. V prvom rade Vám chceme poďakovať , že ste zverili Vaše deti do rúk našich pedagógov. Detstvo je čas rozvoja osobnosti Vašich detí. Veríme , že ponuka našej materskej školy osloví a zaujme hlavne Vaše deti . Prioritou našej materskej školy je rozvíjať Vaše dieťa všestranne, s ohľadom na jeho individuálne schopnosti a zručnosti. Náš Školský vzdelávací program- „ Hráme sa hráme a svet spoznávame „ je predpokladom, že deti budú mať záujem o svet a dianie v jeho okolí. Zameranie našej materskej školy je na tradície slovenského národa. Na materskej škole pracujeme s deťmi v DFS PAVIČKA. Otvorenie Materskej školy Obchodná 26/63 Sečovce sa uskutočnilo v roku 1982. Zriaďovateľom materskej školy je Mestský úrad Sečovce.

Pár informácií pre rodičov predškolákov

Internetová žiacka knižka TOPlist