Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Verejné obstarávanie

Objednávky - škola

Školská jedáleň - zmluvy

Školská jedáleň - vyhodnotenie ponuky

Školský rok 2014 / 2015

Internetová žiacka knižka TOPlist