Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Rozvrh hodín 2021 / 2022

Aktuálny rozvrh hodín pre tento školský rok 2021 / 2022 nájdete zverejenný na stránke

https://zsobchodna.edupage.org/

po prihlásení sa do systému EDUPAGE .

Internetová žiacka knižka TOPlist