Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Pedagogickí zamestnanci 2. stupňa

Pedagogickí zamestnanci - druhý stupeň
Trieda Meno a priezvisko Emailová adresa
V. A Mgr. Marianna Novykmecová marianna.novykmecova@zsobchodna.eu
V. B Mgr. Andrea Záhradníková andrea.zahradnikova@zsobchodna.eu
V. C Mgr. Jana Obrinová jana.obrinova@zsobchodna.eu
VI. A PhDr. Drahomíra Gedorová drahomira.gedorova@zsobchodna.eu
VI. B Mgr. Daniela Sotáková daniela.sotakova@zsobchodna.eu
VI. C Mgr. Branislav Soták branislav.sotak@zsobchodna.eu
VII. A Mgr. Valentín Kožuch valentin.kozuch@zsobchodna.eu
VII. B Mgr. Stanislav Svepeš stanislav.svepes@zsobchodna.eu
VII. C Mgr. Marta Kačuňová marta.kacunova@zsobchodna.eu
VIII. A Mgr. Milan Siksa milan.siksa@zsobchodna.eu
VIII. B Mgr. Magdaléna Petrovská magdalena.petrovska@zsobchodna.eu
VIII. C Mgr. Jana Slotová jana.slotova@zsobchodna.eu
IX. A Mgr. Ivana Ujhelyiová ivana.ujhelyiova@zsobchodna.eu
IX. B PaedDr. Martin Magyar, MBA martin.magyar@zsobchodna.eu
bez triedy PaedDr. Mária Brecková maria.breckova@zsobchodna.eu
bez triedy Mgr. Michaela Dušecinová michaela.dusecinova@zsobchodna.eu
bez triedy Mgr. Katarína Dziváková katarina.dzivakova@zsobchodna.eu
bez triedy PaedDr. Jaroslava Ihnátová jaroslava.ihnatova@zsobchodna.eu
bez triedy PaedDr. Lenka Hoľanová lenka.holanova@zsobchodna.eu
bez triedy RNDr. Anna Mražíková, PhD. anna.mrazikova@zsobchodna.eu
bez triedy Mgr. Ján Vaľovský jan.valovsky@zsobchodna.eu
Internetová žiacka knižka TOPlist