Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Zverejnenie priznaných kreditov pedagogických zamestnancov

Priznané kredity - elektronický dokument (pdf)

Internetová žiacka knižka TOPlist