Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Zmluvy - ZŠ, Obchodná 5, Sečovce

Zmluvy - školská jedáleň

Zmluvy - škola


Telocvičňa - roky 2012 / 2017


Ďalšie zmluvy - roky 2012 / 2016


Projekt " Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná "

Internetová žiacka knižka TOPlist