Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Záujmové útvary - 2021 / 2022

Zoznam záujmových útvarov zverejníme hneď po 15. septembri 2022.

Internetová žiacka knižka TOPlist