Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2022 / 2023

Formulár na odhlásenie z obeda


Časopis Dolňáčik č. 2 2021 / 2022


Časopis Dolňáčik č. 1 2021 / 2022


Školský poriadok - rok 2022 / 2023


 • Európsky deň jazykov 2022 na ZŠ Obchodná 5, Sečovce


  Európsky deň jazykov 2022 na ZŠ Obchodná 5, Sečovce

  Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich niet sporu. 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov (EDJ), ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. V tento deň sme si aj na našej škole dôraznejšie pripomenuli význam jazykového vzdelávania a zvyšovania povedomia žiakov o jazykoch Európy.

  Prostriedkami prezentácie európskej viacjazyčnosti boli tematické plagáty a projekty zhotovené žiakmi, ochutnávka tradičných dezertov krajín, ktorých jazyky sa vyučujú aj na našej škole, čaj zo samovaru, ranné pozdravy v duchu rôznych krajín, sledovanie krátkych videoklipov a aktivity s učiteľmi počas vyučovania. Anketou „Prečo sa učiť jazyk?“ sme zistili, že motiváciou k učeniu jazykov našich žiakov je túžba cestovať a dohovoriť sa s priateľmi v zahraničí.

  Žiaci II. stupňa tiež počas celého dňa prezentovali spolužiakom zaujímavosti o Írsku, Švajčiarsku a Rusku. Všetci súhlasili, že učenie nemusí byť len o drile. Častokrát má väčšiu šancu na úspech hravá zážitková forma výučby, keďže povzbudzuje a motivuje k ďalšiemu učeniu. Nasledujúci rok si ho určite radi zopakujeme.


  Európsky deň jazykov 2022 na ZŠ Obchodná 5, Sečovce - fotogaléria


  Európsky deň jazykov 2022 na ZŠ Obchodná 5, Sečovce - fotogaléria

 • Európsky týždeň športu 2022


  Logo školy

  V rámci Európskeho týždňa športu mali žiaci 2. stupňa celý športový deň venovaný športu v piatok 30. septembra 2022. Vzhľadom k aktuálnemu stavu počasia sa športový deň pre žiakov 2. stupňa presúva na piatok 7. októbra 2022. Ďakujeme za pochopenie.

 • Pripomenuli sme si Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia


  Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia

  21. september 2022 bol opäť výnimočný deň. Zo Spojenej školy v Sečovciach medzi našich deviatakov zavítal vzácny hosť - Mgr. Marek Marjov. Jeho pútavou a zaujímavou prednáškou sme si tak spoločne pripomenuli deviaty september- Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pán učiteľ v závere besedy zdôraznil dôležitosť akceptovať a prijímať navzájom jeden druhého, vážiť si každého človeka, a to bez akéhokoľvek rozdielu. Taktiež zdôraznil, že na to, aby sa podobné hrôzy už nikdy neopakovali, je dôležité nešíriť medzi sebou nenávisť a opovrhnutie, ale porozumenie a lásku.


   Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia
   Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia
 • Biela pastelka - 23. september 2022


  Biela pastelka

  V piatok 23.septembra 2022 sa bude konať zbierka s názvom Biela pastelka. Je to zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie peňazí na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Zbierka je dobrovoľná. Je na vás, či sa do zbierky zapojíte a akou sumou prispejete. Vyzbierané peniaze Bielej pastelky sú použité na poskytovanie poradenstva a rehabilitácie, teda sú určené na aktivity, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú zapojiť sa do bežného života. Tieto aktivity sú zamerané na: výučbu čítania a písania Braillovho písma, nácvik samostatného pohybu s bielou palicou, kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami, nácvik sebaobslužných činností (varenie, upratovanie, osobná hygiena) špecializovaným sociálnym poradenstvom, na výcvik vodiacich psov. Zbierka sa bude konať zbierka aj v priestoroch našej školy. Finančne môžete prispieť do pokladnice, s ktorou budú chodiť poverení žiaci v bielych tričkách s logom Bielej pastelky. Za akúkoľvek pomoc od Vás ďakujeme.

 • MICROSOFT (OFFICE) 365 pre žiakov školy


  Biela pastelka

  Vážení rodičia, v rámci digitálnej transformácie školy sme pre žiakov pripravili školské licencie MICROSOFT 365 (predtým OFFICE 365). Každý žiak získava online prístup k balíkom aplikácií od spoločnosti MICROSOFT, ako aj svoju vlastnú mailovú adresu. V priebehu týchto dní dostanete od svojich triednych učiteľov a učiteliek prihlasovacie mená a heslá. Touto cestou Vás chceme poprosiť o uskutočnenie registrácie do konca septembra 2022. Návod, ako pracovať so systémom MICROSOFT 365 zverejníme začiatkom októbra 2022. V prípade potreby píšte na mailovú adresu izk@zsobchodna.eu alebo webmaster@zsobchodna.eu, kde uveďte meno a priezvisko dieťaťa, triedu a problém, ktorý nastal. Veríme, že tento krok pomôže pri skvalitnení vyučovacieho procesu na našej škole.


  MICROSOFT 365 - ako postupovať pri registrácii


 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Vážení rodičia, dňa 22. septembra 2022 sa uskutoční Združenie rodičov o 16.30 hod. v telocvični, kde začne plenárne združenie rodičov a následne sa presuniete do svojich tried.Tešíme sa na Vás!

 • Európsky týždeň športu 2022


  Logo školy

  Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok bude prebiehať už 8. ročník, hlavnou témou zostáva výstižné „#BeActive“, ktoré má nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu. Základná škola, Obchodná 5, Sečovce sa do ôsmeho ročníka Európskeho týždňa športu zapojí pod názvom #BeActive na ZŠ Obchodnej. Piatok 23. septembra 2022 vyučovanie v škole začneme hodinou telesnej výchovy. Pohybové aktivity na I. stupni budú prebiehať popoludní od 13:30 hod.. Žiaci II. stupňa budú mať v rámci Európskeho týždňa športu celý športový deň venovaný športu. Piatok 30. septembra 2022 vyučovanie v škole na II. stupni začneme hodinou telesnej výchovy (každá trieda so svojím triednym učiteľom). Ďalšie pohybové aktivity na II. stupni budú prebiehať celý tento deň (do 13:25 hod.).


  Športové aktivity na 1. stupni


  Športové aktivity na 2. stupni


 • Poplatky za september 2022 v školskej jedálni


  Logo školy

  V mesiaci september 2022 žiaci prvého stupňa zaplatia za stravu 22,10 €. Žiaci druhého stupňa zaplatia tento mesiac za stravu 23,46 €. Žiaci v hmotnej núdzi zaplatia za stravu 2,55 €. Ceny sú stanovené za odber stravy za celý mesiac - 17 dní. Žiadame rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby poplatky za stravu uhrádzali do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci v sume, ktorá je zverejnená - bez odrátania chýbajúcich dní. V prípade preplatku Vám bude suma odpočítaná pri koncoročnom zúčtovaní. Pri platbe formou internetbankingu používajte variabilný symbol, ktorý ste dostali formou správy cez systém EDUPAGE. Do poznámky napíšte meno dieťaťa a mesiac, za ktorý poplatok platíte. Ďakujeme za pochopenie.

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna


  Logo školy

  Vážení rodičia, vedenie ZŠ, Obchodná 5, Sečovce Vám oznamuje, že dňa 16. septembra 2022 bude žiakom udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. V tento deň nebude fungovať ani školský klub detí a ani školská jedáleň. Vyučovanie sa začne dňa 19. septembra 2022 podľa rozvrhu a v plnej prevádzke.Ďakujeme za pochopenie.

 • Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou


  Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou

  Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023 sa uskutočnilo na hádzanárskom ihrisku. Po štátnej hymne Slovenskej republiky sa k žiakom, k zamestnacom a prítomným rodičom prihovoril riaditeľ školy pán Daniel Szilágyi. Vo "veľkej škole" privítal našich nových prváčikov, prihovoril sa aj k deviatakom, pre ktorých je tento rok výnimočný - posledný na našej škole. K prítomným účastníkom sa prihovorili aj predstavitelia mesta: primátor pán Dominik Frajkor a predsedkyňa školskej komisie pani Monika Bérešová. Od zástupkýň pani Ľubomíry Vargovej a Renáty Strapoňovej sa žiaci dozvedeli mená svojich triednych učiteliek a učiteľov. Takisto prváci spoznali svoje nové pani učiteľky. Po tónoch školskej hymny sa žiaci s triednymi učitekami a učiteľmi rozišli do tried, kde sa dozvedeli ďalšie informácie k novému školskému roku 2022 / 2023.


   Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou
   Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou

  Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023 - fotogaléria


  Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023 - fotogaléria


  Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023 - fotogaléria

 • Otvorenie nového školského roka 2022/2023


  Logo školy

  Milí rodičia a žiaci ! Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022 / 2023 bude 5.septembra 2022 o 09:00 hod. na asfaltovom ihrisku pri tribúne.

  Program slávnostného otvorenia:
  9:00 - príhovor riaditeľa školy a primátora mesta Sečovce
  9:10 - pokyny pre žiakov I. stupňa
  9:15 - pokyny pre žiakov II. stupňa
  9:20 - presun do tried – úvodné pokyny pre žiakov od triednych učiteľov
  10:15 – odchod žiakov domov.

  Do tried môžu vstúpiť len rodičia žiakov prvého ročníka. Ostatných rodičov prosíme počkať vo vonkajších priestoroch školy. Prosíme rodičov našich žiakov, aby pred nástupom detí do školy vyplnili vyhlásenie o bezpríznakovosti na EDUPAGE našej školy, respektíve tlačiva o bezpríznakovosti bude možné vyplniť v tlačenej forme na vrátnici. Upozorňujeme rodičov, že do školy môže nastúpiť len dieťa, ktoré nevykazuje príznaky nachladenia, chrípky alebo respiračných chorôb. Ďakujeme. Tešíme sa na Vás.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022 / 2023


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Vedenie Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roku 2022 / 2023 sa uskutoční dňa 5. septembra 2022 o 9:00 hod. na asfaltovom ihrisku pri tribúne.

 • Parkovisko pre rodičov


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Vážení rodičia, oznamujeme vám, že z dôvodu bezpečnosti žiakov bolo vytvorené parkovisko na ulici Blatnej pri budove školy, Parkovisko bude slúžiť len na vystupovanie a nastupovanie žiakov pri príchode, respektíve odchode zo školy. Parkovisko nebude slúžiť ako odstavné parkovisko, keďže sa tam nachádza aj zastávka školského autobusu. Žiaci prichádzajúci do školy budú prechádzať bránkou popri budove k hlavnému vchodu.Veríme, že toto riešenie pomôže znížiť riziko kolízie detí s autami , a taktiež zrýchli plynulosť dopravy v okolí školy. Ďakujeme za pochopenie. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

Internetová žiacka knižka TOPlist